ActiveSoft Oy


Missio


Tuotamme internetpohjaisia ratkaisuja jotka mahdollistavat asiakkaillemme resurssien tehokkaamman hallinnan, laajemman asiakaskunnan saavuttamisen, korkeamman asiakastyytyväisyyden sekä ennen kaikkea paremman kannattavuuden.Visio


Kumppanuus asiakassuhteissa antaa parhaan kannattavuuden kaikille. Keskitymme ydinosaamiseemme, tiivis yhteistyökumppanuus eri osa-alueiden erityisosaajien kanssa mahdollistaa laajat kokonaistoimitukset. Asiakkaiden toimintaympäristön perinpohjainen tuntemus on välttämätöntä pystyäksemme tuottamaan teknisiä ratkaisuja, jotka eivät tunnu teknisiltä. Tähän tarjoamme erinomaista verkkoteknologioiden ja tietokantojen tuntemusta.Historia


Yrityksen toiminta lähti kasvu-uralle toukokuussa 2001. Tällöin palkattiin ensimmäiset vakinaiset työntekijät ja yritys hyväksyttiin TE-Keskuksen yrityshautomotoiminnan piiriin. Elokuussa 2001 solmittiin sopimus Lumon Oy:n internet-tekniikoihin perustuvan tehdastietojärjestelmän rakentamisesta yhteistyössä Järvi-Suomen Ohjelmapalvelun kanssa. Julius varausjärjestelmä on tuotettu tilauksesta vuonna 2001. Toimintamme on keskittynyt Juliuksen ympärille ja sitä kehitetään jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Luotettavuus


Toiminnassamme olemme avoimia ja luotettavia niin asiakaskumppaneillemme, yhteistyökumppaneillemme, työntekijöillemme kuin myös viranomaisille ja muille tahoille,joiden kanssa olemme tekemisissä.


Innovatiivisuus


Innovatiivisuuteen tarvitaan kokonaisnäkemystä uudellalailla toimivasta maailmasta. Elämä on verkoissa. Me etsimme viimeisimmän internet-teknologian mahdollistamat soveltamistavat.


Nöyryys


Nöyryys tekniikan ja itsemme suhteen on vahvuutemme. Haluamme toimia asiakas- ja yhteistyökumppaneidemme kanssa läheisessä, mutkattomassa ja miellyttävässä yhteistyösuhteessa, jossa voimme oppia toinen toisiltamme.